Cryptocurrency en Bitcoin zijn steeds populairder, maar wat is cryptocurrency nu eigenlijk? En wat zijn nu precies de voordelen en risico’s van digitaal geld? Lees het in deze blog.

Er is over weinig onderwerpen zoveel tegenstrijdigs geschreven als over cryptocurrency en bitcoin. De ene partij heeft het alleen maar over de risico’s terwijl andere partijen alleen maar winst zien. De waarheid ligt zoals gewoonlijk in het midden. Tijd voor een no nonsense artikel met wat uitleg en achtergrondinformatie over de centrale vraag ‘wat is cryptocurrency?’.

De oorsprong van geld

Om het nut en de functie van cryptocurrency te begrijpen doen we eerste een stapje terug naar ‘gewoon’ geld. Geld is ontstaan als praktische vervanging voor ruilmiddelen, daar waar men vroeger een schaap voor een paar broden ruilde. Omdat dit uiteraard praktische problemen gaf is geld bedacht als universeel ruilmiddel.

Geld vervult daarbij drie belangrijke functies. Allereerst is het een ruilmiddel, wat betekend dat het eenvoudig van eigenaar kan wisselen. Daarnaast is geld een makkelijke rekeneenheid, 2 euro is precies 2x zoveel waard als 1 euro. Tot slot is geld minder bederfelijk dan goederen, daardoor is het mogelijk om te sparen en kun je je koopkracht als het ware opslaan.

Economische benadering van geld

Als een bepaald goed voldoet aan alle drie deze functies kan het economische gezien worden beschouwd als geld. Het moet dus makkelijk te bewaren zijn, eenvoudig deelbaar en makkelijk te verhandelen. Economisch gezien maakt het daarbij niet uit of het nu gaat om euro’s, goud, zout of knikkers.

Naast de functies van het geld zelf is economisch gezien de geldhoeveelheid van belang. Deze bepaalt de conjunctuur (het groeipercentage) van de economie of productie. Is er meer geld dan productiecapaciteit dan stijgen de prijzen en treedt er inflatie op, geld wordt minder waard. Is er te weinig geld om te investeren of te kopen dan ontstaat er schaarste aan goederen en neemt de werkeloosheid toe en de productie af.

Rente voor de balans

Voor een goed werkende economie is het dus belangrijk dat hoeveelheid geld, maar ook de waarde en erkenning van geld, in balans is met de productie of de geleverde diensten binnen de economie. Daarom wordt veelvuldig invloed uitgeoefend door overheden en centrale banken om het systeem in balans te houden. Het voornaamste middel hiervoor is rente.

Neemt de inflatie of geldontwaarding teveel toe dan verhoogt de centrale bank de rente zodat de economie minder gaat produceren, het is immers duurder om te investeren. Als de economie te weinig produceert worden de rentes verlaagt zodat het aantrekkelijk wordt om te investeren in meer productie of geld uit te geven aan producten (consumptie).

Is cryptocurrency economisch gezien geld?

Nu we dit duidelijk hebben komen we gelijk bij een belangrijke vraag, is cryptocurrency economische gezien geld? De meningen hierover verschillen, maar laten we het eens praktisch benaderen. cryptocurrency voldoet in ieder geval aan het eerste criterium, een ruilmiddel. Het is met behulp van moderne technieken namelijk vrij makkelijk om Bitcoins en andere cryptovaluta van eigenaar te laten wisselen.

cryptocurrency is daarnaast ook eenvoudig deelbaar. Een computer kan heel simpel een kleiner deel van 1 cryptomunt berekenen en delen. Ook kun je cryptocurrency bewaren met behulp van software op je computer. Het is dus goed mogelijk om cryptocurrency te ontvangen en pas op een later moment uit te geven. Daarmee voldoet cryptocurrency aan alle drie de economische criteria voor geld. Dus wat is cryptocurrency? Economisch gezien is het geld.

Balans van cryptocurrency

Op zich kun je een digitaal geld als cryptocurrency dus prima zien als ‘echt’ geld. Immers is giraal geld op je bankrekening ook een soort van digitaal geld. Het grote probleem van cryptocurrency zit hem echter in de economische balans. Huidige cryptocurrency zoals Bitcoin bevatten namelijk nauwelijks regulering.

Enerzijds is dit juist een voordeel van cryptocurrency, immers wat een overheid of bank bepaalt hoeft niet perse in de beste interesse te zijn van jou als burger of bedrijf. Echter heel onze economie is ingesteld op een balans tussen vraag en aanbod. Op het moment dat er zomaar een nieuwe valuta wordt bijgedrukt of geproduceerd, in dit geval cryptocurrency, raakt die balans verstoort.

Cryptografie in currency

Dit wordt deels wel opgelost door de cryptografie in cryptocurrency. Bij de vraag wat is cryptocurrency is het belangrijk om te weten dat de productie van cryptocurrency is gebaseerd op complexe wiskundige algoritmes en rekensommen. Wanneer een computer een nieuwe som uitrekent dient het antwoord van die som als cryptomunt.

Doordat veel van deze algoritmes steeds ingewikkelder worden duurt het steeds langer voor computers om nieuwe ‘munten’ uit te rekenen. Afhankelijk van het algoritme kan dus tot op enige hoogte worden bepaald hoeveel munten er op de markt komen en hoelang het duurt voor deze beschikbaar komen.

Handelen in een blockchain

Nadat zo’n rekensom dus is uitgerekend krijg je een bepaalde code, wat de feitelijke cryptocurrency of waarde van de munt vertegenwoordigd. Om deze vervolgens te verhandelen wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd blockchain (blokketen) netwerk. Dit is een systeem om gegevens vast te leggen waarbij alle blokken met gegevens aan elkaar gerelateerd zijn.

Daardoor is de handel van cryptocurrency niet afhankelijk van 1 bepaalde computer zoals een bankserver. Het interessante is van wat is cryptocurrency dat transactieverwerking plaatsvind op een netwerk van heel veel verschillende computer die allemaal een stukje van de puzzel hebben. Vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld bittorrent werkt bij het downloaden van een bestand.

Anoniem of toch niet?

Dit systeem maakt cryptocurrency transparanter dan reguliere banktransacties. Bij een gewone bank is je naam en rekeningnummer bekend maar zijn de transacties op je rekening geheim. Alleen jijzelf kunt je eigen rekeningafschrift bekijken. Kijk je naar wat is cryptocurrency dan zie je dat dit precies andersom is en juist je bankrekeningnummer (cryptocurrency wallet) anoniem is.

Maar alle transacties (bij- en afschrijvingen als het ware) zijn daartegen openbaar. Dit is nodig omdat het Blockchain netwerk van een groot aantal computers alle transacties moet kunnen controleren. Elke cryptomunt heeft namelijk zijn unieke code waardoor het niet mogelijk is om dezelfde munt 2x uit te geven. Iets wat in het reguliere betaalverkeer min of meer wel mogelijk is. Een bank kan immers hetzelfde geld meermaals uitgeven.

Transparanter dan echt geld

Het grappige is dus dat cryptocurrency transparanter is dan echt geld. Het is alsof elke transactie die een bank als de Bunq of ABN AMRO verricht openbaar zou zijn, maar dat je niet kunt zien bij welke persoon de rekeningnummers horen. Je kunt geld dus niet traceren naar een bepaalde persoon maar het is wel volstrekt helder hoe geldstromen lopen en dat hetzelfde geld niet meermaals is uitgegeven.

Dit maakt cryptocurrency in wezen betrouwbaarder en transparanter dan bestaande valuta’s zoals euro’s en dollars. Immers is er inmiddels meer giraal geld in omloop dan er financiële reserves tegenoverstaan. Er is simpelweg niet genoeg briefgeld, laat staan goud om uit te geven als iedereen zijn geld zou opnemen. Met cryptocurrency bestaat dit probleem niet omdat elke munt verantwoord is.

Afhankelijkheid van technologie

Je zou dus denken dat het antwoord op de vraag wat is cryptocurrency makkelijk te beantwoorden is. Toch heeft cryptocurrency ook nadelen, ondanks dat het systeem technisch goed uitgedacht is. Het probleem is dat je met cryptocurrency ontzettend afhankelijk bent van complexe systemen voor het beheren en verzenden van geld. Dit probleem speelt overigens ook steeds meer voor giraal geld op de bankrekening.

Op het moment dat er geen internetverbinding is of een computerstoring is er geen geld. Voor cryptocurrency is dit nog een groter probleem dan gewoon geld, omdat er geen contant geld beschikbaar is. Contant geld vervult een belangrijke functie op het moment van storingen, maar ook voor doelgroepen zoals ouderen die minder bekend zijn met computers en technologie.

Gebrek aan regulering

De afhankelijkheid van technologie is een probleem, maar het grootste nadeel van cryptocurrency is het gebrek aan regulering. Ik ben niet perse van mening dat de overheid of de centrale banken altijd de beste keuzes maken of handelen in de beste interesse van de burgers. Beslissingen worden echter wel zorgvuldig genomen.

Daar staat tegenover dat wat is cryptocurrency een gigantische rommel geworden. Op dit moment zijn er al honderden cryptocurrency, allemaal uitgebracht door willekeurige organisaties of mensen. Het is alsof iedereen zomaar geld kan bijdrukken. Al deze cryptocurrency hebben bovendien hun eigen algortime, sterk wisselende waarde enzovoorts waardoor het bijna onmogelijk is hier zicht op te houden.

Geen waarborg

Hierdoor is cryptocurrency bijna niet bruikbaar als geld, hoewel het aan alle voorwaarden voldoet. Simpelweg omdat de waarde teveel fluctueert, hoe irritant zou het zijn als de euro de ene dag twee keer zoveel waard zou zijn als de andere dag? Dat zou bijna onwerkbaar worden in onze huidige economie.

Daar komt bij dat bijna alle cryptocurrency geen enkele waarborg hebben, het is uiteindelijk maar een cijferreeks op basis van een algoritme. Het vertegenwoordigd alleen waarde zolang mensen vertrouwen hebben in een bepaalde crypto zoals Bitcoin of in cryptocurrency als systeem. Als men echter het vertrouwen verliest is er geen centrale bank of overheid die de waarde nog een beetje kan stabiliseren met bijvoorbeeld een goudvoorraad of regulerend beleid.

Cryptocurrency zit zichzelf in de weg

Daarmee vraag ik me wat is cryptocurrency nu echt voor oplossing. Het idee achter cryptocurrency is anoniem en ongereguleerd geld kunnen verzenden en ontvangen. Dat idee is in principe prachtig, ik ben zelf ook groot voorstander van anonimiteit en vrijheid. Het zou ons verlossen van de regulering en invloed die grote bedrijven en overheden soms ten onrechte hebben.

Tegelijkertijd is onze samenleving en ons economisch systeem nou eenmaal ingericht op bepaalde basiszaken. Zo moet je belasting betalen, mag je bepaalde goederen nu eenmaal niet verhandelen en mag je zelf bijvoorbeeld niet zomaar geld bijdrukken of frauderen. Met cryptocurrency zou je deze basiszaken kunnen omzeilen. Natuurlijk kun je cryptocurrency ook gebruiken om legaal een biertje te kopen maar de realiteit is dat de eigenschappen van cryptocurrency het systeem kunnen ondermijnen.

Onderdeel van een groter probleem

Nu is ook dat nog niet eens zo erg, want dan komen we bij de kern van het probleem. Namelijk dat het huidige systeem gewoon niet meer goed werkt. De hele wereldeconomie draait op geleend geld waarbij kunstingrepen ervoor zorgen dat het systeem blijft doordraaien. Denk hierbij aan een kunstmatig hoog gehouden goudprijs of de rentestanden die al jarenlang onrealistisch laag zijn.

De gedachte daarachter is ook dat de economie maar moet blijven groeien en consumptie maar moet blijven toenemen. Iets wat met de beperkte hoeveelheid grondstoffen en ruimte die we hebben gewoon niet haalbaar is. Wat dat betreft is het goed om eens kritisch te kijken naar hoe het huidige euro en dollarsysteem werken en wat er beter kan.

Een helder systeem

Wat is cryptocurrency vooral interessant op het gebied van technologie. Een helder en transparant systeem waarbij transacties controleerbaar zijn voor iedereen. Een systeem wat bovendien draait op vele computers tegelijk zodat het eigenlijk onmogelijk te beinvloeden, te hacken of te verstoren is.

Waar cryptocurrency echter nog een inhaalslag in moet maken is stabiliteit en zekerheid van de waarde die het heeft. Op dit moment wisselen de koersen van bijna alle cryptomunten zeer sterk. Bovendien is er geen enkele waarborg in de vorm van echt geld, een goudreserve of iets anders. De munten moeten het puur hebben van het vertrouwen dat mensen erin hebben en dat is zeker nu niet genoeg.

Cryptogoud

bitcoin coinHet zou interessant zijn als er een cryptomunt kwam die bijvoorbeeld onderpand heeft in de vorm van fysiek goud in een kluis. Dat zou namelijk betekenen dat je zeker weet dat het geld een bepaalde waarde vertegenwoordigd maar toch te verhandelen en te gebruiken is met alle technische voordelen van cryptocurrency en blockchain.

Het probleem is dat je dan weer vastzit aan een centrale bank of centrale autoriteit die die goudreserve moet beheren wat ervoor zorgt dat het een centraal systeem is. Juist het decentrale, onafhankelijke is de kracht van cryptocurrency.

Wat is cryptocurrency?

Dan het antwoord op de vraag, wat is cryptocurrency? Cryptocurrency heeft als technologie veel potentie. In de huidige vorm is echter niet beter, waarschijnlijk zelfs slechter dan bekende valuta’s zoals de Euro en Dollar. Dit komt vooral door het gebrek aan regulering en de instabiele waarde die veel cryptomunten zoals Bitcoin hebben.

Dat gezegd hebbende is het huidige systeem ook niet perfect, zeker niet om we met zijn allen op een grote berg schulden leven. Wat dat betreft heeft cryptocurrency zeker potentie, maar er is nog een lange weg te gaan voor ik evenveel vertrouwen heb in digitale bitcoins in mijn wallet als de digitale euro’s op mijn bankrekening.